Baita - Nistru

Ložisko polymetalických a zlatých rúd Nistru sa nachádza 12km SZ od Baia Mare. Spolu s neďalekou Ilbou a Baitou tvoria jeden ucelený ložiskový systém podobného mineralogického zloženia. Nachádza sa tu pomerne veľké množstvo rudných žíl, z ktorých sú najvýznamnejšie žily Sofia, Nepomuk, Domnisoara, Iosif, Arthur, Carolina, Valea Mare, Mihai a Ethel. Zloženie jednotlivých žíl sa odlišuje. Na žilách Sofia, Nepomuk, Domnisoara, Iosif a Arthur prevláda pyrit – chalkopyritové zrudnenie, na žilách Carolina a Valea Mare klasická Pb – Zn – Cu mineralizácia s významným podielom zlata a na žilách Mihai a Ethel zlato – strieborná mineralizácia. Boli tu zistené aj zlaté teluridy. Zlato je jemne rozptýlené v kremeni a jeho podiel je aj v pyrite, sfalerite a galenite. Ložisko sa začalo ťažiť už v 18. storočí a prežívalo obdobia rozkvetu aj útlmu. Bansky boli žily otvorené hlavne dvomi závodmi a to baňou Sf. Ioan ( sv. Ján ), ktorá sa v období komunizmu premenovala na 9. máj a baňou Domnisoara ( neskôr 11. jún ). Začiatok razenia št. Domnisoara sa datuje do roku 1841 a št. Sf. Ioan do roku 1900. Ťažba bola ukončená v roku 1998, potom až do roku 2004 sa pracovalo ešte na št. Valea Mare, kde sa doťažovali posledné zásoby Au – Ag rúd. Mineralogicky nie je táto lokalita až taká príťažlivá ako lokality vých. od Baia Mare ( Herja, Baia Sprie, Cavnic a Baiut ). Rudné minerály sa tu vyskytovali v pekných kryštáloch sporadicky a spravidla ich veľkosť nepresiahla 2cm. Najzaujímavejšie minerály tu boli kremeň, ktorý tu tvoril pekné veľké drúzy s kryštálmi do 20cm veľkými. Krásny tu bol aj baryt s veľkosťou kryštálov do 10cm. Podobne ako na susednej Ilbe sa aj tu vyskytli pekné kryštály vivianitu. Nám sa však zatiaľ nepodarilo z tejto lokality získať žiadne pekné minerály. Škoda poškodených drúz kalcitov, ktoré nám priniesol ukázať miestny občan, ktorý ich mal v skalke. No možno sa tu ešte vrátime, keď prekonáme odpor z neskutočne deravej cesty, ktorá vedie z hlavnej cesty do Nistru. Odpor sme prekonali a o rok sme sa sem vrátili. Cesta bola opravená a podarilo sa nám zohnať zopár vzoriek z tejto zaujímavej lokality, aj keď znovu boli pekné drúzy kalcitov potlčené, škoda. Ale ešte skúsime šťastie a určite sem prídeme. Noroc bun!