Cigeľka

Lokalita dawsonitu sa nachádza 15km SZ od mesta Bardejov v pohorí Busov neďaleko štátnej hranice s Poľskom. Lokalitu tvorí zárez miestneho potoka v pieskovcoch zhruba 500m od severného okraja obce. Dawsonit sa nachádza na puklinách a malých dutinách. Tvorí guľovité vo vnútri radiálne lúčovité agregáty, ktoré pripomínajú vtáči trus. Najkrajšie vzorky pochádzajú z limonitizovaných puklín, kde biely dawsonit kontrastuje s tmavou podložkou. My sme sa vybrali na túto lokalitu v lete 2004. Trochu sme poblúdili a skoro sme sa dostali do Poľska. Zastavila nás až policajná hliadka, ktorá patrolovala na hranici. Tak sme sa vrátili a po chvíli sme našli ten správny potok. Je to pekný pieskovcový zárez približne 15m dlhý a 7m vysoký. Bez problémov sme našli dawsonity, akurát trochu problémov spôsoboval potok, ktorý bol na určitých miestach hlbší. Ale dalo sa. Lokalita je zaujímavá predovšetkým pre systematicky založeného zberateľa, pretože z hľadiska estetiky to niesú nejaké výnimočné vzorky. Na Slovensku je ešte jedna podobná lokalita ako Cigeľka a to Ladomírov v okrese Snina.