Demjata

Tento už dávno opustený vápencový lom sa nachádza 2km Z od obce Demjata po ľavej strane cesty vedúcej do obce Veľký Slivník. V lome prebieha občasná ťažba pre potreby miestnych obcí avšak bez väčšieho rozsahu. Vyskytujú sa tu zaujímavé kryštáliky kalcitu v dutinách vápencov vo veľkosti do 3cm. Zvláštnosťou sú malé kryštáliky kremeňa, niekedy v odr. marmarošský diamant veľké do 1cm, ktoré sa vyskytujú v miestach silnejšej silicifikácie vápencov. Kameň je dosť rozpukaný takže nie je problém vytiahnuť aj väčšie kusy, v ktorých sú dutiny s kryštálmi. Obtiažnejšie je sformátovať vzorky do zbierkovej podoby.