Ložisko zlatých rúd Jereapan sa nachádza približne 10 km SV od Cavnicu, zhruba na polceste medzi Baiutom a Cavnicom. O tomto ložisku existuje len veľmi málo informácií a ani miestni už toho veľa nevedia, keďže ťažba tu skončila v roku 1956. Možno niekde v rumunskej literatúre by sa nejaké zmienky o geológii a mineralógii tejto lokality našli. Pravdepodobne tu zlato mohli ťažiť už starci ale nezachovali sa žiadne zmienky. Pozostatky ťažby v teréne pozostávajú z niekoľkých zachovaných portálov štôlní a pomerne veľkých háld. Mineralogicky sme sa mohli oprieť len o to, čo sme našli na haldách. Často sa nachádzali monokryštály kremeňa, drobnokryštalický pyrit, kryštáliky sfaleritu do pol cm. Z toho vyplýva, že žily pozostávajú najmä z kremeňa, ktorý často obsahuje dutiny s kryštálmi, jemne rozptýlené zlato s klasickou polymetalickou mineralizáciou sfalerit, pyrit, galenit. Tejto lokalite by sme sa chceli venovať bližšie, keďže žiadne minerály sme odtiaľ nevideli ani v múzeu v Baia Mare. Ale nájdené kryštáliky kremeňa na haldách dávajú nádej na niečo zaujímavé, čo sa môže ukrývať v podzemí.