Ladomírov

Lokalita Ladomírov sa nachádza 14km JV od Sniny v predhorí Vihorlatu. V 60 tych rokoch tu bola pri regionálnej šlichovej prospekcii zistená anomália rumelky. Neskôr sa tu zrealizovali aj technické práce. Bolo vyrazených niekoľko štôlní a šachtíc. Predmetom záujmu bola už spomínaná rumelka, ktorá sa tu nachádza vo forme povlakov, šmúh a jemne zrnitých agregátov na puklinách pieskovcov. Okrem rumelky sa tu vyskytlo niekoľko zaujímavých minerálov ako dawsonit a alumohydrokalcit. Na puklinách pieskovcov tvoria tieto minerály pekné radiálne slniečka do veľkosti 3cm. Snáď je to najkrajší výskyt na Slovensku. Vyskytli sa tu aj iné , menej zaujímavé minerály ako práškovitý dickit, drobné kryštáliky kalcitu, kaolinit, pyrit. Dnes je možné zbierať na lokalite hlavne dawsonit a sem-tam aj rumelku na halde, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti potoka. Neďaleko haldy proti prúdu potoka vychádzajú na povrch pieskovce, na ktorých puklinách sa dajú nájsť spomínané dawsonity a alumohydrokalcity. Pri troche práce je možné tieto minerály objaviť aj dnes.