Zdravíme všetkých, ktorí sa zaujímajú o mineralógiu a montanistiku. Sme traja zberatelia minerálov z Prešova (Marek, Miloš a Miro). Tejto činnosti sa venujeme zhruba od roku 1989. Máme za sebou množstvo lokalít, mineralogického aj fotografického materiálu a tak Vám prinášame naše postrehy. Na týchto stránkach sa venujeme lokalitám s banskou podzemnou ťažbou. Samozrejme, najviac priestoru dostali asi najznámejšie lokality v okolí Prešova a to Zlatá Baňa a Dubník. Rudné výskyty v okolí Zlatej Bane sú známe už od stredoveku, ale k výraznejšej a súvislejšej ťažbe nedošlo. Zato Dubník s historickou ťažbou drahého opálu a rumelky bol ťažený niekoľko storočí. Bohužiaľ, zachovalo sa len málo technických a stavebných pamiatok na povrchu. Podzemie je oveľa zaujímavejšie, aj keď v súčastnosti je dosť zdevastované kadejakými "zberateľmi". Dúfame, že sa Vám tieto lokality zapáčia tak, ako nám. Ale neostali sme len pri týchto dvoch lokalitách. Pomaly budeme spracovávať aj iné lokality a postupne ich dopĺňať na stránku, ako napr. Rudňany, Poráč, Ochtiná a iné. 

 

Zdar Boh!

Spriatelené weby
Preshowminerals plagat burza nerastov 13.4.2019
Burza nerastov 2019 >>>>>>>>>>>>>>>>>
Posledné novinky nájdete v menu Diskusia
 

>>>> Posledné novinky nájdete v menu Diskusia <<<<

10.12.2015 V sekcii Rudohorie pridané lokality Slovinky a Jedľovec.​

23.10.2015 Bola skompletizovaná lokalita Dubník pridaním fotiek zo Šimonky.

24.8.2015  V menu Bane, Lomy a Galérie Pridané fotky k existujúcim lokalitám (Bane - Krásnohorské Podhradie, Libanka, Ľubietová) / (Lomy - Dargov, Kecerovský Lipovec, Honce). V sekcii Galérie pridané opály zo Slovenska.
16.07.2015 Pridané fotky k existujúcim lokalitám (Rudohorie - Smolník, Jelšava a Mlynky)V sekcii Galérie pridané minerály Slovenska a Poľska.

01.07.2015 Pridané fotky k existujúcim lokalitám (Rudohorie - Drnava, Rožňava, Ochtiná, Hnúšťa, Rejdová a Helcmanovce a do sekcie Lomy - Podrečany a Olcnava)
Pridaná úplné nová lokalita Zlatna - Stanija v sekcii Apuseni.
07.06.2015 Pridané fotky k existujúcim lokalitám (Jaklovce, Ladomírov, Gelnica, Kremnica)
Pridaná úplné nová lokalita Baia de Aries v sekcii Apuseni.
21.05.2014 V menu Bane - Pridané fotky k existujúcim lokalitám (Hodruša - Hámre, Dobšiná, Brad, Baita   Bihor, Sacaramb, múzeum v Baia Mare). Pridaná úplné nová lokalita Bucium v sekcii Apuseni.
Marec 2015 Spustená nová stránka www.preshowminerals.sk
16.12.2014 V sekcii Rumunsko - Maramures upravená lokalita Herja aj s novými fotkami.

13.12.2014 V sekcii Rumunsko - Maramures upravená lokalita Cavnic aj s novými fotkami.

01.12.2014 V sekcii Rumunsko - Maramures upravené lokality Baita - Nistru a Turt aj s novými fotkami.

29.09.2014 V sekcii Rumunsko - Apuseni pridané nové lokality Rosia Montana a Múzeum zlata Brad

12.08.2014 V sekcii Rumunsko - Apuseni pridaná nová lokalita Sacaramb a v lokalite Brad pridané dve historické fotky štôlne Viktor.

11.07.2014 V sekcii Lomy pridaná nová lokalita Jaklovce, Rumunsko - Cavnic 1 fotka a Rumunsko - Mineraly 1 fotka.

19.06.2014 Pridaná nová lokalita Baita Bihorului v časti Rumunsko - Apuseni.

06.06.2014 V sekcii Rumunsko - Apuseni - Brad pridaných 15 fotiek 2. časť.

27.05.2014 Vytvorená nová sekcia Rumunsko - Apuseni a v nej pridaná lokalita Brad 1. časť.

14.04.2014 V sekcii Bane - Rumunsko - Nistru pridaných 13 fotiek, Rumunsko - Cavnic 2 fotky a Hodruša - Hámre 1 fotka.

03.04.2014 V sekcii Rumunsko - Baia Sprie pridaných 12 fotiek ( pred minerálmi ) a Rumunsko - Herja pridané 2 fotky.

21.03.2014 V sekcii Slanské vrchy - Solivar pridaná 1 fotka, Rumunsko - Turt 1 fotka a Rumunsko - Baia Sprie 1 fotka.

14.02.2014 V sekcii Lomy - Maglovec pridané 4 fotografie.

22.01.2014 V sekcii Lomy - Byšta pridané 4 fotky, Bane - Rejdová 2 fotky, Lomy - Vechec 1 fotka, Rumunsko - Herja 1 fotka.

16.12.2013 V sekcii Lomy - Demjata pridané dve fotky a Maglovec 1 fotka.

02.12.2013 V sekcii Rumunsko Valea Borcutului pridaných 8 fotiek, Herja 4 fotky, Cavnic 1 fotka, Baia Sprie 1 fotka a Baita 1 fotka.

11.11.2013 V sekcii Bane - Dobšiná pridaných 7 fotiek, Bane - Hodruša-Hámre 3 fotky, Lomy - Vechec 2 fotky, Lomy - Slanec 2 fotky a Galérie - Slovensko - Minerály 1 fotka.

22.10.2013 V sekcii Bane - Rudohorie pridaná lokalita Rejdová.

04.09.2013 V sekcii Rumunsko - Valea Borcutului pridaných 9 fotiek, Rumunsko - Baia Mare 1 fotka, Cavnic 1 fotka ( rodochrozit ) , Baia Sprie 3 fotky a Galerie - Slovensko - Minerály 1 fotka ( valentinit ).

10.08.2013 V sekcii Slanské vrchy - Vechec pridaných 5 fotiek.

08.07.2013 V sekcii Rumunsko - Ďalšie lokality - Trestia pridané 2 fotky, Malá Vieska 2 fotky, Cavnic 1 fotka a Baita 5 fotiek.

27.06.2013 V sekcii Rudohorie - Dobšiná pridaných 6 fotiek, Slanec jedna fotka a Baia Sprie 4 fotky.

03.06.2013 Pridané 2 fotky antimonitu ( Rumunsko - Herja ), 1 fotka manganokalcitu ( Rumunsko - Baia Mare ), 1 fotka Mn kalcitu ( Rumunsko - mineraly ), kalcitu zo Slanca a antimonitu zo Zlatej Bane.

22.05.2013 V sekcii Bane - Rumunsko pridaná lokalita Rodna.

13.05.2013 V sekcii Bane - Rumunsko pridaná lokalita Baia Borsa.

25.04.2013 Pridané nové fotky v lokalitách Gelnica, Dobšiná a Hnúšťa.

05.04.2013 V sekcii Burzy pridaná burza v Prešove 2013.

20.03.2013 V sekcii Galérie - Poľsko pridané 3 fotky, Rudohorie - Dobšiná 1 fotka, Rumunsko - Herja 2 fotky a Rumunsko - Turt 1 fotka + 2 nové linky.

08.02.2013 V sekcii Rumunsko - Ďalšie lokality pridaná Trestia.

05.01.2013 V sekcii Lomy - Slanské vrchy - Slanec pridaných 8 fotiek.

23.11.2012 Pridané nové fotky Rumunsko - Suior 1f, Rumunsko Baia Mare 2f, Fintice 1f, Galérie - Slovensko - minerály 2f, Banská Štiavnica 2f, Rudohorie - Drnava 1f a Ľubietová 2f.

05.11.2012 V sekcii Rumunsko pridaná podsekcia Ďalšie lokality a do nich lokality Razoare a Jereapan.

17.10.2012 V sekcii Rudohorie - Nižná Slaná pridaná fotka kalcitu a v sekcii Galérie - Slovensko - minerály pridaných 6 fotiek.

04.10.2012 Pridané fotky minerálov Rumunska ( 6 f ), Kalcit do lokality Nistru a 5 fotiek do lokality Suior v Rumunsku.

23.09.2012 Pridaný kalcit z Fintíc, smithsonit a kalcit z Ochtinej, tri fotky v sekcii rumunské minerály a 6 fotiek v sekcii Rumunsko - Baia Mare.

04.09.2012 V sekcii Rumunsko - Nistru pridané 4 fotky minerálov, Turt - 1 fotka a Rumunsko - minerály pridaných 8 fotiek.

17.08.2012 V sekcii Bane - Rumunsko pridaných 9 fotiek do lokality Baia Sprie. 

08.08.2012 V sekcii Bane - Rumunsko pridaných 16 fotiek do lokality Cavnic ( posl. 16 ). 

18.07.2012 V sekcii Rumunsko pridaná lokalita Suior a v sekcii Rumunsko - minerály pridaných 5 fotiek ( posl. 5 ). 

29.06.2012 V sekcii Lomy pridaná lokalita Ladomírov.

08.06.2012 V sekcii Lomy - Podrečany pridané 2 fotky aragonitu, Lomy - Maglovec pridaná fotka andraditu, v sekcii Bane - Rumunsko - Baiut pridaných 6 fotiek a Cavnic 4 fotky.

18.05.2012 V sekcii Rumunsko - Ilba pridané 4 fotky a Rumunsko - Nistru pridaných 7 fotiek.

03.05.2012 V sekcii Rumunsko - minerály pridaných 7 fotiek ( posl. 7 ) a v sekcii Rudohorie - Dobšiná pridaná fotka gersdorffitu.

10.04.2012 V sekcii Rumunsko - Nistru pridanných 5 fotiek, v sekcii Galérie - Poľsko pridaná 1 fotka a v sekcii Rumunsko - minerály pridané 2 fotky ( všetko posledné ).

28.03.2012 V sekcii Burzy - Slovensko pridaná burza Prešov 2012.

20.03.2012 V sekcii Lomy - Slanské vrchy - Maglovec pridané 4 fotky a v sekcii Rumunsko - minerály pridané 2 fotky ( všetky posledné ).

25.02.2012 V sekcii Galérie - Minerály Slovenska pridané dve fotky aktinolitu, v sekcii Lomy - Slanské vrchy - Slanec pridané fotky aragonitu a v sekcii Bane - Banská Štiavnica pridaná fotka kalcitu.

04.02.2012 V sekcii Bane - Rudohorie pridaná lokalita Dobšiná ( part II ).

13.01.2012 Nové vzorky v mineráloch na predaj.

09.01.2012 V sekcii Bane - Rudohorie pridaná nová lokalita Dobšiná ( part 1 ).

26.12.2011 V sekcii Slanské vrchy - Byšta pridaných 9 nových fotiek ( posl. 9 )

01.12.2011 Pridaných sedem fotiek minerálov ( Kalcit z Fintíc, kalcit z Maglovca, antimonit zo Zlatej Bane, baryt z Hodruše, achát z Breziny a v sekcii Galérie - Slovensko - minerály pridaný dolomit z Ružinej a kremeň z Vyhní ). Všetky novinky vždy posledné v jednotlivých galériách.

02.11.2011 V sekcii Rumunsko - Baiut pridaných 6 fotiek ( posl. 6 ).

07.10.2011 V sekcii Rumunsko - minerály pridaná fotka barytu, v sekcii Zlatá Baňa fotka rumelky, v sekcii Maglovec fotka chabazitu a v sekcii Polsko fotka sádrovca. Všetko posledné fotky v poradí.

23.09.2011 V sekcii Rumunsko - minerály pridané štyri fotky ( posl. 4 ).

08.09.2011 V sekcii Rumunsko - Baia Mare pridaných päť fotiek lokality Valea Rosie.

20.08.2011 V sekcii Rumunsko - minerály pridaných sedem fotiek ( posl. 7 ).

11.07.2011 V sekcii Rumunsko - Baiut pridaných 11 fotiek ( posl. 11 ).

01.08.2011 V sekcii Zlatá Baňa pridaná fotka antimonitu, v sekcii B. Štiavnica pridaná fotka sfaleritu a v sekcii Maglovec pridané tri fotky ( fluorapofylit a chabazit ).

11.07.2011 V sekcii Rumunsko - Baiut pridaných 11 fotiek ( posl. 11 ).

30.06.2011 V sekcii Rumunsko pridaná lokalita Baia Mare a v sekcii Kremnica pridaná fotka antimonitu.

17.06.2011 V sekcii Bane - Rumunsko - Baiut pridané fotky z bane Varatec ( posledných 10 fotiek ) a v sekcii Rumunsko - Minerály pridaných 5 fotiek ( posledných 5 fotiek ).

04.06.2011  V sekcii Galérie - Poľsko pridané fotky galenitu a wavellitu.

13.05.2011 V sekcii Rumunsko pridaná lokalita Nistru.

03.05.2011   V sekcii Rumunsko - Baiut pridaných 7 fotiek ( posledných 7f ), Herja 1f a Rumunsko - minerály 4 fotky ( posledné 4f ) 

20.04.2011 V sekcii Rumunsko - Mineraly pridané fotky minerálov ( posledných 7 fotiek ) 

01.04.2011  Pridané dva acháty z Kuzmíc v sekcii Lomy - Byšta, tridymit z Vechca a v sekcii Bane - Zlatá Baňa berthierit a ametyst.

27.03.2011 V sekcii Burzy pridaný Prešov 2011.

19.03.2011 V sekcii Lomy pridaná lokalita Honce.

07.03.2011 V sekcii Lomy - Maglovec pridané nové fotky chabazitov a granátov.

23.01.2011 Pridané tri fotky minerálov a to kalcit z Maglovca v sekcii Lomy - Slanské vrchy - Maglovec, pyrit z Gemerskej Polomy v sekcii Galérie minerálov Slovenska a kremeň z Cavnicu.

22.12.2010 V sekcii Lomy - Slanské vrchy - Kecer. Lipovec pridané dve fotky hyalitu a v sekcii Galérie - Minerály - Slovensko pridaný aragonit z Dobšinej.

04.12.2010 V sekcii Bane - Rudohorie pridaná lokalita Hnúšťa. 

19.11.2010 Obnovená lokalita Helcmanovce presunutá do sekcie Bane - Rudohorie.

05.11.2010 Novinky V sekcii Rumunsko - minerály pridané štyri fotky a v sekcii Burzy pridané postrehy z Mníchova 2010.

22.10.2010 V sekcii Rumunsko - Baiut pridaných pár obrázkov.

10.10.2010 V sekcii Rumunsko - minerály pridané 4 fotky.

19.09.2010 V sekcii Lomy - Slanské vrchy pridaná lokalita Kecerovský Lipovec.

05.09.2010 V sekcii Rumunsko - Cavnic a Baia Sprie pridaných zopár fotografií.

23.08.2010 V sekcii LOMY pridaná lokalita Olcnava.

08.08.2010 V sekcii BURZY pridané fotky Mníchov 2008.

25.07.2010 V sekcii Galérie - Opály pridaná fotka zo Slančíka a v sekcii Bane - Rudohorie - Kr. Podhradie fotka goethitu, Nižná Slaná fotka sideritu a Rožňava tri fotky albitov.

10.07.2010 V sekcii LOMY - SLANSKE VRCHY - MAGLOVEC a FINTICE pridané 4 fotky minerálov a v sekcii GALERIE - SLOVENSKO - MINERALY pridaná fotka turmalínu zo Závadky.

26.06.2010 V lokalite Maglovec pribudlo zopár fotiek minerálov.

19.06.2010 V sekcii LOMY - SLANSKÉ VRCHY - HERĽANY pridané fotky lokalít Herľany a Banské.

11.06.2010 V sekcii Galérie - Poľsko pridaná fotka sádrovca a zeleného halitu a v sekcii Rumunsko - Minerály pridané fotky semseyitu, antimonitu a kremeňa.

06.06.2010 Pridané tri fotky minerálov do lokality Slanec ( kremeň a dva chalcedóny ) a pyrit z Hnúšte do sekcie Galérie - Minerály - Slovensko. 

26.05.2010 V sekcii Rumunsko pridané fotky z múzea v Baia Mare. 

21.05.2010 V sekcii Lomy - Slanské vrchy - Vechec pridaných pár fotiek. 

08.05.2010 V sekcii rumunsko - minerály pridaných šesť fotiek minerálov.

30.04.2010 Pridané štyri fotky minerálov, sádrovec a zelený halit v sekcii Galérie Poľsko, azurit zo Španej Doliny v sekcii Galérie Slovensko a sfalerit z Cavnicu v sekcii Rumunsko minerály.

24.04.2010 V sekcii LOMY - SLANSKÉ VRCHY - MAGLOVEC pridaných 5 fotiek minerálov.

17.04.2010 V sekcii BURZY pridaná burza Mníchov 2007.

11.04.2010 Vznikla nová sekcia BURZY, kde Vám budeme prezentovať naše postrehy a fotky z búrz, ktoré sme navštívili. Začíname našou PREŠOV 2010.

27.03.2010 V sekcii BANE - RUDOHORIE - GELNICA pridaných 9 fotiek z Zenderlingu a Perlovej doliny.

14.03.2010 Pridané minerály - chalkopyrit s galenitom z BŠ, do sekcie Galérie - Minerály markazit z Bankova a do sekcie Rumunsko - Minerály pridaný sádrovec z Herji.

06.03.2010 V sekcii BANE - ZLATÁ BAŇA - MINERÁLY pridaných 5 fotiek.

21.02.2010 V sekcii LOMY pridaná lokalita Hliník nad Hronom.

06.02.2010 Pridaných päť fotiek minerálov - galenit BŠ, baryt Kr. Podhradie, kalcit Rudňany, malachit Rožňava a v sekcii GALÉRIE - MINERÁLY azurit zo Španej Doliny.

24.01.2010 V sekcii BANE - RUDOHORIE, pridaná lokalita Drnava.

16.01.2010 Pridané nové Minerály na predaj B0097 - B0104.

03.01.2010 V sekcii BANE - RUDOHORIE - MLYNKY pridaných pár fotiek minerálov.

27.12.2009 Pridaných pár vzoriek zo Slanca.

19.12.2009 V sekcii LOMY - SLANSKÉ VRCHY - SLANEC pridaných 5 fotiek minerálov.

13.12.2009 V sekcii GALÉRIE - SLOVENSKO - MINERÁLY pridané fotky spekularitu a kalcitu z jednej súkromnej zbierky.

06.12.2009 V sekcii RUMUNSKO - MINERÁLY pridané 2 fotky kamennej soli z lokality Praid.

20.11.2009 V sekcii RUMUNSKO - MINERÁLY pridaných 9 fotiek.

13.11.2009 V sekcii BANE pridaný wolnýn z Kr. Podhradia, siderit z Rožňavy, dolomit z Jelšavy a v sekcii LOMY - MINERÁLY kalcity z Maglovca.

31.10.2009 V sekcii RUMUNSKO - MINERÁLY pridaných pár fotiek, dolomit - Herja, kalcity zo Sasaru a Cavnicu a chalcedón z Trestie.

21.10.2009 V sekcii BANE - RUMUNSKO - TURT pridaných pár nových fotiek.

14.10.2009 V sekcii BANE - RUMUNSKO - CAVNIC pridané nové fotky.

04.10.2009 V sekcii BANE - RUDOHORIE - ROŽŇAVA pridané goethity.

18.09.2009 V sekcii LOMY- MINERÁLY pridaných päť fotiek - chabazit z Fintíc, dva goethity z Malej Viesky, kalcit a tridymit z Vechca.

09.09.2009 Pridaných 6 fotiek minerálov, kalcit - galérie slovensko, wolnýn 2x - Kr. Podhradie, dolomit a aragonit z Jelšavy a jamesonit z Nižnej Slanej.

01.09.2009 V sekcii BANE - RUMUNSKO - MINERÁLY pridané štyri fotky a jedna z lokality TURT.

24.08.2009 V sekcii Rudohorie - Ochtiná pridané 4 fotky.

20.08.2009 Novšie fotky z lokality Cigeľka.

08.08.2009 V sekcii GALÉRIE - MINERÁLY SLOVENSKA pridaných šesť fotiek.

30.07.2009 V sekcii Galérie opály pridané dve fotky a v sekcii Bulharsko pridané tri fotky.

22.07.2009 V sekcii LOMY - SLANSKE VRCHY - BYŠTA pridané dve fotky minerálov a a v sekcii BANE - B.ŠTIAVNICA pridaná fotka manganokalcitu.

12.07.2009 V sekcii BANE - RUMUNSKO - TURT pridane 3 fotky minerálov a do sekcie RUMUNSKO - MINERÁLY pridané 4 fotky minerálov.

03.07.2009 V sekcii LOMY - MINERÁLY bolo pridaných 7 fotiek minerálov.

26.06.2009 V LOMY-SLANSKE VRCHY-SLANEC pridané 3 fotky.

21.06.2009 V galérii pridané fotky Poľska.

14.06.2009 V galérii pridané fotky Bulharska.

07.06.2009 V menu vytvorená nová sekcia GALÉRIE, v ktorej budú prezentované fotky minerálov zo Slovenska a neskôr Bulharska a Poľska.

13.05.2009 V sekcii Bane - Rumunsko - Minerály pridané tri fotky - baryt Poiana Botizii, bournonit Cavnic, antimonit Cavnic a v sekcii Zlatá Baňa - minerály pridané dve fotky kalcitov, v sekcii Lomy - Minerály pridané dve fotky kalcitov z Fintíc.

10.05.2009 V sekcii BANE-RUDOHORIE pridaných 17 fotiek už z neexistujúcej bane v Nižnej Slanej.

08.04.2009 Pridaných 10 fotiek minerálov - Byšta Brezina 1f, Rumunsko - Mineraly 3f, Nižná Slaná 2f, Rožňava 2f, Banská Štiavnica 1f, Solivar 1f.

01.04.2009 Do sekcie BANE - RUDOHORIE pridaná lokalita Krásnohorské Podhradie.

08.03.2009 V sekcii bane Rumunsko pridaných 7 fotiek minerálov.

19.02.2009 Pridaných 9 nových fotiek a to v sekcii bane Rumunsko - minerály 8f a Rumunsko - Turt 1f.

16.02.2009 Pridaných 11 nových fotiek a to v sekcii bane Dubnik - minerály 4f, v sekcii bane Rumunsko - minerály 1f, Zlatá Baňa 1f, Rudňany 1f, lomy - minerály 2f a Byšta 2 fotky.

10.02.2009 V sekcii bane Rumunsko - minerály pridaných 9 fotiek a v sekcii lomy - minerály pridané dve fotky, danburit a kalcit z Maglovca.

23.01.2009 Pridané nové fotky minerálov v sekcii BANE - Rožňava 2f goethit a kalcit, v sekcii BANE- Rumunsko - Minerály 2f fluorit a kremeň, v sekcii BANE - Rudňany 1f siderit, Rumunsko Turt 1f galenit, LOMY - Slanec 2f chalcedón a kalcit.

07.01.2009 Pozvánka na burzu.

21.12.2008 V sekcii BANE pridaná nová lokalita Kremnica.

17.12.2008 Pridané nové Minerály na predaj B0092 - B0096.

02.12.2008 Pridané nové fotky v lokalitách LOMY - Minerály 1f, BANE - Rudohorie - Rudňany 2f, Rumunsko - Minerály 10f.

13.11.2008 Pridané nové Minerály na predaj B0091 - B0074.

03.11.2008 Pridané nové foto v lokalite Bane - Banská Štiavnica a Skanzen starej bane Všechsvätých do lokality Bane - Hodruša - Hámre.

18.10.2008 Pridané nové foto v Lomy - Minerály, Rumunsko - Minerály, Bane - Hodruša - Hámre a Minerály na predaj B0073 - B0047.

13.10.2008 Pridané nové Minerály na predaj B0044, B0045, BOO46.

10.09.2008 Pridaná nová sekcia Minerály na predaj.

03.09.2008 Pridané nové fotky Slov. Rudohorie Nižná Slaná 10f, Rožňava 1f a Lomy Minerály 4f.

26.08.2008 Pridané nové fotky Rumunsko Cavnic 7f a Turt 9f.

24.06.2008 Pridané nové fotky Rumunsko - Minerály 10f, Rumunsko - Baia Sprie 24f + nový link (linky).

15.05.2008 Pridané nové fotky Rožňava 29f, Jelšava 4f, Gelnica 1f, Rumunsko - Minerály 4f, Zlatá Baňa - Minerály 4f.

25.02.2008 V sekcii BANE - SLOV. RUDOHORIE pridaná nová lokalita Rožňava

29.01.2008 Na stránke bolo vymenených 7 fotiek a 18 pridaných nových a to v lokalitách LOMY - minerály 3f nové 1f vymenená, LOMY- Slanské Vrchy- Slanec 1f nová, BANE - Rudohorie - Ochtiná 1f vymenená 5f nových, BANE - Rumunsko - Minerály 3f nové, BANE-Zlatá Baňa-Ložisko Pb-Zn-Cu 6f vymenené a 5f nové.

07.12.2007 V sekcii LOMY - SLANSKÉ VRCHY pridaná nová lokalita Slanec + nové info o pripravovanej burze.

19.11.2007 V lokalite Ochtiná (15f) pridané nové fotky.

12.10.2007 V sekcii LOMY - SLANSKÉ VRCHY pridaná nová lokalita Dargov.

18.09.2007 Doplnené fotografie do lokalít RUMUNSKO - Minerály (16f), Gelnica (1f), Jelšava (1f), ZLATÁ BAŇA - Minerály (1f), Byšta-Brezina (4f).

23.07.2007 V sekcii BANE - RUMUNSKO pridaná nová lokalita Valea Borcutului.

13.07.2007 V sekcii BANE - RUMUNSKO pridaná nová lokalita Turt.

04.06.2007 V sekcii BANE - RUMUNSKO pridané nové fotky v lokalite Cavnic.

21.05.2007 V sekcii BANE - RUDOHORIE pridaná nová lokalita Smolník.

18.04.2007 V lokalitách Jelšava a Gelnica pridané nové fotky.

13.03.2007 V lokalitách Rudňany, Byšta, Včeláre pridané nové fotky.

10.03.2007 V sekcii BANE - SLOV. RUDOHORIE pridaná nová lokalita Jelšava.

16.02.2007 V sekcii BANE v lokalite Dubník - Libanka urobená rekonštrukcia fotiek + nové fotky.

06.02.2007 V sekcii LOMY pridaná lokalita Podrečany.

13.01.2007 V sekcii LOMY - SLANSKÉ VRCHY pridaná lokalita Herľany - Banské.

07.12.2006 V sekcii BANE pridaná nová lokalita Hodruša - Hámre.

25.11.2006 V sekcii BANE urobená rekonštrukcia Pb-Zn-Cu lokality Zlatá Baňa.

23.11.2006 Pridaný vynikajúci nový link o dubníckom opále.

17.11.2006 V sekcii BANE urobená rekonštrukcia Sb-Ag lokality Zlatá Baňa.

05.11.2006 V sekcii BANE pridaná nová lokalita Banská Štiavnica. 

12.10.2006 V sekcii BANE pridaná nová lokalitá Ľubietová. 

01.10.2006 Nové fotky v sekcii BANE-Slov. Rudohorie v lokalitách Mlynky a Gelnica. 

11.09.2006 V sekcii Lomy pridaná lokalita Slanské Vrchy a do nej včlenená lokalita Byšta-Brezina + obmenené niektoré fotky v sekcii Lomy.

01.08.2006 Pridané nové lokality Ochtiná a Nižná Slaná v sekcii SLOV. RUDOHORIE. Pridaná fotka v Rudňany - Poráč a 5 fotiek v sekcii LOMY Minerály.

03.07.2006 V sekcii BANE lokalite SLOV. RUDOHORIE vložená nová lokalita Mlynky.

09.06.2006 V sekcii BANE pridaná nová lokalita SLOV. RUDOHORIE kde bola začlenená lokalita Rudňany - Poráč a pridaná GELNICA.

19.05.2006 V sekcii BANE pridané nové lokality RUMUNSKO.

19.05.2006 V sekcii LOMY v lokalite Solivar pridaných päť nových fotiek. 

23.04.2006 V sekcii LOMY pridaná nová lokalita Solivar.

11.04.2006 V sekcii BANE pridaná nová lokalita Rudňany - Poráč.

11.04.2006 V sekcii BANE - ZLATÁ BAŇA - Minerály pridaný nový obrázok.

16.03.2006 Web stránka dostala novú podobu.

21.10.2004 Vznik našej web stránky