Lokalita Rodna sa nachádza približne 130km JV od Baia Mare v pohorí Munti Rodnei. Ťažba olova a striebra na tomto ložisku bola známa už v hlbokom stredoveku. Prvé zmienky o ťažbe pochádzajú už z roku 1235. Na tejto lokalite pôsobil aj známy český geológ František Pošepný, ktorý tu v roku 1865 študoval ložiskové pomery a pomohol nájsť ďalšie ložiskové akumulácie rudných zásob. V roku 1902 bola postavená úpravňa zlatonosného pyritu. Po druhej svetovej vojne vznikol banský podnik Minopyrit Rodna. Po roku 1998 bol podnik začlenený do štátneho podniku Remin S.A. Baia Mare. Ložiskovú oblasť v okolí Rodny tvorí viacero ložísk ako hydrotermálno – metasomatické Pb – Zn šošovky ( Izvorul Rosu, Valea Vinului, Cobasel ) a stratiformné pyrit – chalkopyritové telesá typu Smolník vo Valea Blaznei a Faget. Tieto majú obdobné zloženie a geologickú stavbu ako stratiformné šošovky na lokalite Baia Borsa. Mineralogicky je však zaujímavá len oblasť Valea Vinului s metasomatickými Pb – Zn telesami. Šošovky sú uložené v bielych mramoroch. Lokalitu preslávili krásne drúzy sfaleritu, galenitu a pyritu, ktoré sú ozdobou mnohých múzeí. Pyrit tu tvoril rôzne tvary kryštálov, hlavne kocky a pentagonálne dodekaédre do 5cm veľké, čierny sfalerit s kryštálmi do 7cm, pekné lesklé kryštály do 3cm tu tvoril aj galenit a arzenopyrit, často sa tu vyskytoval aj bournonit s kryštálmi do 1cm. Bane v okolí Valea Vinului sú opustené už dlhšie, takže kvalitnejšie vzorky baníci už nemajú. Do miestneho podzemia stále chodia ľudia, hlavne zberači starého železa, o čom sme mali možnosť sa presvedčiť. Hlavná štôlňa, ktorou sa vyvážala ruda sa nachádza na konci obce Valea Vinului, kde sú dodnes pozostatky sýpov. Nad touto štôlňou v rôznych nadmorských výškach boli na svahu založené ďalšie bane. Hlavná výjazdová nad sýpmi sa nachádza v 800m.n.m a najvyššia štôlňa Peter Zapp v nadmorskej výške 1118m. Ložisko Valea Blaznei sa nachádza o jedno údolie ďalej a prvé štôlne sa nachádzajú vo vysokohorskom teréne vo výške 1200m.n.m a najvyššia vo výške 1600m.n.m. V tom istom údolí po pravej strane potoka sa nachádzajú početné štôlne ložiska Faget, ktoré bolo aj posledným ťaženým. V roku 1993 sa tu ťažilo 300kt pyritovej rudy ročne. Najspodnejšia štôlňa ložiska, kde je aj areál úpravne, sa nachádza v 800m.n.m. Mineralogicky sa tu vyskytuje len jemne zrnitý pyrit a chalkopyrit. Krásne vzorky z Valea Vinului bude možné vidieť už len v múzeách. Priamo v centre Rodny je možné navštíviť aj malé múzeum s minerálmi a históriou baníctva. Noroc bun!

Rodna - minerály