Neďaleko Cavnicu sa nachádza zaujímavá mineralogická lokalita s výskytom modrého chalcedónu Trestia. Tieto výskyty boli známe už v 18. storočí. Tvoria ho rôzne veľké úlomky chalcedónu peknej modrej farby, ktoré sa nachádzajú najčastejšie v hline pri obrábaní malých políčok. Veľkosť úlomkov spravidla nepresahuje 20cm, väčšinou tvoria úzke akoby žily, ktoré sa vyskytovali v minulosti v andezitoch a ich tufoch. Tie boli erozívnou činnosťou rozrušené a chalcedónový materiál bol splavený po okolí. Primárny východ tejto mineralizácie pravdepodobne už neexistuje. Okrem týchto doštičkovitých kusov, ktoré často obsahujú dutiny, sa chalcedón nachádza aj v klasickom bublinkovom vývoji. Zvláštnosťou tejto lokality sú dutiny v masívnom chalcedóne, ktoré sú vyplnené kryštálmi v tvare kociek. Spočiatku sa predpokladalo, že sú to pseudomorfózy po fluorite. V súčasnosti sa tento kubický chalcedón považuje za paramorfózy po melanoflogite. Drobné úlomky sa dajú nachádzať aj dnes na už spomínaných políčkach, ale ich výskyt je dosť obmedzený, keďže chalcedóny zbierajú aj miestne deti ako sme sa mali možnosť presvedčiť pri našej návšteve lokality. Okolie Trestie je krásne a človek rýchlo zabudne na rušný mestský život.