Lokalita Turt sa nachádza približne 50km SV od mesta Satu Mare v pohorí Oas. Aj keď svojou veľkosťou a mineralogickým zložením nemôže Turt konkurovať ložiskám okolia Baia Mare ( Baia Sprie, Cavnic, Herja, Baiut ), predsa len má určité špecifiká. Začiatky ťažby spadajú do stredoveku. Väčší rozmach dosiahla ťažba na začiatku 18. storočia. Hlavnou ťaženou surovinou boli rudy striebra a olova. V malom množstve sa získavalo aj zlato. Rudný koncentrát sa spracovával v Baite pri Baia Mare. Cavnický rodák I. Born tu zaviedol nové technológie úpravy a ťažby Ag rúd. V roku 1864 bol uvedený do prevádzky parný stroj. V tomto období sa pracovalo v troch revíroch a to Turt Bai ( Penigher ), Ghezuri a Socia. V roku 1890 vyrazili nemeckí baníci zo Slovenska dedičnú štôlňu na ložisku Penigher. Dobývanie nad jej úrovňou bolo v roku 1905 zastavené pre nízke obsahy Ag v rude. Približne o 100m nižšie v roku 1950 bola otvorená etáž XIII Penigher, kedy došlo k intenzívnej ťažbe, ktorá trvala až dodnes. Momentálne ( 2007 ) sa na tejto lokalite nepracuje pre problémy s flotačnou úpravňou. Približne 2km SV od lokality Penigher sa nachádza najvýznamnejší rudný revír v oblasti, ložisko Ghezuri. Na tomto ložisku sa pracovalo už v 18.storočí. Bane postupne vlastnilo niekoľko ťažiarov. V 19.storočí tu už prebiehal len prieskum starých banských diel a háld. Ani razenie novej štôlne v roku 1896 neprinieslo nárast rudných zásob. V roku 1959 tu začal geologický prieskum, ktorý preukázal nové zásoby. V roku 1985 bola v hĺbke 250m nafáraná žila Ghezuri, na ktorej sa pracuje dodnes ( 2007 ). Mocnosť tejto žily sa pohybuje medzi 4 - 6m ( max. 20m ). V hĺbke 400m je jej mocnosť do 1,5m. Na ložisku Penigher sa nachádza viacero žíl, z ktorých najvýznamnejšia je žila Emeric s mocnosťou max.2m a dĺžkou do 400m. Mineralogické zloženie týchto žíl je pomerne jednoduché – galenit , sfalerit, pyrit, chalkopyrit. V menšej miere sa vyskytoval antimonit. Galenit mal vysoké obsahy Ag ( 700g/t ). Z nerudných minerálov prevláda kremeň, karbonáty a baryt. Lokalita poskytla niekoľko zaujímavých minerálov, z ktorých najkrajšie boli až 20cm veľké kryštály galenitu, 25cm veľké kryštály kremeňa ( niekedy aj vo forme ametystu ), do 5cm veľké kryštály chalkopyritu a pyritu, baryt, antimonit, sfalerit, wurtzit, ilvait a iné. Zaujímavosťou tejto lokality sú veľké pseudomorfózy kryštálov sideritu po karbonátoch.

Turt - minerály