Malé ložisko medených rúd sa nachádza v tesnej blízkosti obce Rejdová na svahu Striebornej. Pozostáva zo žilných systémov Do skaly a Za skalou. Smerná dĺžka žíl nepresahuje 1km a zrudnenie sa vyskytuje cca do 100m hĺbky. Mocnosť žíl sa pohybuje v rozpätí od 1 do 3m, avšak najväčšia mocnosť bola zistená až 10m. Hlavná výplň žíl pozostáva z kremeňa, menej sa vyskytuje siderit, pyrit a turmalín. Hlavnou úžitkovou zložkou je chalkopyrit a tetraedrit. Mineralogicky je zaujímavá oxidačná zóna, ktorá pozostáva z limonitu, kupritu, azuritu, malachitu a rýdzej medi. Lokalitu tvoria tri väčšie haldy na výskyte Za skalou a niekoľko menších haldičiek za hrebeňom na výskyte Do skaly. V minulosti bolo ložisko otvorené tromi štôlňami Štefan, Ladislav a Dedičná. Dnes ( 2013 ) sú všetky zavalené. Minerály je možné zbierať len na lokalite Za skalou a to na prostrednej z troch háld. Nachádza sa tu bežne malachit a azurit ale na krajšie kusy je potrebné šťastie a trochu roboty. Zriedkavejší je tu kuprit, ktorý sa tu vyskytuje v tenkých žilkách. Kryštáliky sú veľmi ojedinelé až vzácne. Rýdzu meď sa nám nájsť nepodarilo, možno nabudúce. Škoda odbágrovania polovice tejto haldy, pretože nenávratne odišla aj časť materiálu z oxidačnej zóny. Zdar Boh!