Slovenské Rudohorie

Slovenské Rudohorie je pomerne rozsiahle pohorie, ktoré sa tiahne od západu zhruba od Banskej Bystrice k východu až ku Košiciam. Na severe susedí s Nízkymi Tatrami a na juhu zasahuje do nížinných oblasti južného Slovenska. Delí sa na menšie podcelky ako Veporské vrchy, Stolické vrchy a Volovské vrchy. Súčasťou Slovenského Rudohoria sú aj národné parky Muránska planina, Slovenský raj a Slovenský kras. Nachádza sa tu veľké množstvo rudných aj nerudných surovín. Hlavnou a doposiaľ aj ťaženou nerudnou surovinou je magnezit a mastenec, ktorý sa vyskytuje v pruhu tiahnucom sa od Lučenca až ku Košiciam. Mnoho ložísk magnezitu je už vyťažených ( Divín, Ružiná, Podrečany, Burda-Rovné, Hnúšťa, Košice-Bankov a množstvo ďalších ). Pracuje sa na ložiskách Jelšava a Lubeník. Pri Gemerskej Polome bolo v nedávnej minulosti objavené veľké ložisko mastenca, ktoré je najväčšie v Európe. V súčasnosti na lokalite prebieha ťažba aj keď zatiaľ nedosiahla väčšie výkony. Na celom území Slovenského Rudohoria sa nachádzajú stovky rudných žíl a dá sa povedať, že na týchto žilách bolo založených vyše tisíc ban. diel. Žily sa vyznačujú rôznorodosťou mineralogického zloženia. Spravidla sú to sideritovo - kremenné žily s rôznym obsahom sulfidov, ďalej kremenno - antimonitové žily tiahnuce sa od Čučmy pri Rožňave až po Zlatú Idku a množstvo ďalších. Okrem rud. žíl sa tu vyskytujú aj veľké metasomatické rudné telesá sideritovo - ankeritového zloženia ( Železník, Hrádok pri Ochtinej, Nižná Slaná a iné ). Osobitným príkladom je Smolník, ktorého šošovky sú tvorené pyritom a chalkopyritom. Rudné žily sú dlhé od niekoľkých m až po niekoľko km. Najmohutnejšie žily sú Hrubá neďaleko Sloviniek s dĺžkou 18km a Zlatá, ktorá je sledovateľná od Čučmy až po Mníšek nad Hnilcom v dĺžke neuveriteľných 24km. Na mnohých žilách prebiehala niekoľko storočná ťažba, ktorá dala možnosť vzniku historických ban. miest ako Ľubietová, Rožňava, Dobšiná, Spišská Nová Ves, Gelnica, Smolník a iné. Dá sa povedať, že v máloktorej obci Slovenského Rudohoria by sme nenašli stopy po baníckej činnosti. Len škoda, že väčšina ložísk je mimo prevádzku. Jediné rudné ložisko na ktorom sa ako tak pracuje je Nižná Slaná. V súčasnosti sú snahy o obnovenie ťažby uránu v Novoveskej Hute a ešte nedotknutého ložiska uránu pri Jahodnej neďaleko Košíc. Rudohorie je zaujímavé aj z mineralogického hľadiska. Vyskytlo sa tu množstvo pekných vzoriek, ktoré bohužiaľ patria už väčšinou minulosti aj keď šanca na pekné nálezy tu stále ešte je. Tu chceme sústrediť našu pozornosť. Začali sme Rudňanmi a Gelnicou, ale už skôr sme navštívili Ochtinú, Železník a iné. Ale je to beh na dlhé trate. Ak sa nám bude dariť, samozrejme budeme postupne pridávať tieto lokality na stránku. Zdar Boh !

Lokality: