Šimonka

Opálový revír Šimonka, v poradí druhý najvýznamnejší sa nachádza zhruba 2km SV od Libanky. Ložisko bolo rozfárané piatimi hlavnými štôlňami Šimonka, Emília, Brastoka, Goldschmiedt a Gabriel. Spolu tvoria menší labyrint chodieb (zhruba 4km). Najvyššie položenou štôlňou je Gabriel, najnizšou je Šimonka, ktorá v súčastnosti slúži ako zdroj pitnej vody pre neďaleký TV vysielač Dubník. Tak ako pri Libanke aj tu je svah posiaty množstvom menej významných štôlní, ping, rýh ako aj neveľkou povrchovou dobývkou na hrebení tzv. malý kaňon, z ktorého ústi do podzemia asi 5m hlboký komín. Mineralizácia je chudobnejšia ako pri Libanke, vyskytujú sa tu rôzne druhy opálov hlavne mliečny, drahý, sklený a iné. Lokalita je pomerne dobre prístupná aj keď nie práve najviditeľnejšia. Haldy sú dosť zarastené mladým porastom, aj keď ich vrchné časti sú pomerne dosť rozkopané zberateľmi. Podzemie je ťažko prístupné, väčšina štôlní je zavalená.