top of page

CTP Štúdio:

 

Technológia CTP umožňuje preniesť projekt priamo na dosku tlačiarne, čo výrazne zlepšuje kvalitu a súčasne skracuje čas spracovania objednávky. Na osvit platní používame jednotku od firmy KODAK.

Podklady na tlač je potené zasielať vo formáte PDF.

Príprava dát pre spracovanie na CTP:

  • Uistite sa, že obrázky v dokumente majú dostatočné rozlíšenie a nie sú vo farebnom priestore RGB. Farebný priestor musí byť CMYK, Grayscale, prípadne Pantone.

  • Dáta dodajte ako kompozitný PS alebo PDF.

  • Na vytvorenie PDF použite Acrobat Distiler 4.0, 5.0, a vyššie verzie - nie nižšie!

  • Pri vytváraní PS, PDF súboru nastavte umiestnenie dokumentu na stred stránky.

  • Ak je dokument na rezerva na spad, zadajte ku každej hrane 3 mm na orez!

  • Formát papiera musí byť zvolený tak, aby sa na neho bezpečne vošiel dokument, vrátane spádov či orezových značiek.

  • Dokument môže byť ukladaný do jednotlivých PostScript súborov po stránkach alebo všetky strany v jednom súbore. Súbory je nutné označiť tak, aby bolo zrejmé, ktoré stránky dokument obsahuje a v akom poradí. Ideálne je priložiť vytlačené náhľady - u zložitejších publikácií zhotoviť maketu.

  • Výstupné rozlíšenie, hustota rastra a natočenie rastra budú nastavené na RIPu, podľa potláčaného materiálu.

bottom of page