top of page

Kontaktný Formulár:

Ďakujeme za odoslanie správy. Odpovieme Vám čo najskôr.

Kontaktné údaje:

PREŠOVSKÁ TLAČIAREŇ, s.r.o.

Budovateľská 55

08001 Prešov

Tel.: 051/77319 34

Mobil: 0905 268635

 

Mail: cmarimpreso@gmail.com

          impreso@stonline.sk

 

www: presovskatlaciaren.sk

Fakturačné údaje:

PREŠOVSKÁ TLAČIAREŇ, s.r.o.

Budovateľská 55

08001 Prešov

IČO: 36517101

IČ DPH: Sk2022194372

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Účet: 1017319004/1111

IBAN: SK29 1111 0000 0010 1731 9004

Výpis z Obchodného registra Okresného

súdu Prešov, Oddiel: Sro., VI.č..17422/P

Prevádzkové Hodiny:

8.00 - 16.00 hod.

Obedňajšia prestávka:

12.00 - 12.30 hod.

bottom of page