top of page

Rumunsko Apuseni

Svetoznáme banícke a predovšetkým mineralogické lokality Rumunska sa nachádzajú, okrem iných, na severozápade tejto krajiny vo vulkanických pohoriach Oas,Gutii,Tibles a Rodna.Sú viac menej sústredené okolo centra župy Maramures Baia Mare. Jedná sa  predovšetkým o lokality Turt v pohorí Oas, Ilba, Nistru, Valea Borcutului, Valea Rosie, Dealul Crucii, Baia Sprie, Herja, Cavnic, Suior, Jereapan, Baiut a taktiež vzdialenejšie lokality ako Baile Borsa a Rodna. Baníctvo na týchto lokalitách má veľkú tradíciu a siaha do hlbokej minulosti, ktorá je porovnateľná s Banskou Štiavnicou alebo Kremnicou u nás. Ťažba sa v začiatkoch sústredila hlavne na získavanie drahých kovov predovšetkým zlata a striebra. Po vyťažení vrchných partií žíl, kde boli najväčšie obsahy zlata sa ťažba preorientovala na klasické polymetalické rudy – olovo, meď, zinok. Na rozdiel od našich podobných lokalít tu ťažba ešte stále prebieha aj keď už nie v takom množstve ako kedysi. A výhľad do budúcnosti nie je ružový. Zaujímavosťou je množstvo otvorených štôlní, čo pre nás znamená výzvu. Dúfame, že čoskoro sa tam dostaneme a budeme môcť pridať fotky podzemia z týchto lokalít na naše stránky. Tieto lokality poskytovali a ešte stále poskytujú krásne minerály. O tom by vedeli rozprávať hlavne starší prešovskí zberatelia, ktorí podnikli na tieto náleziská množstvo akcií, hlavne v 70-tych a 80- tych rokoch min. storočia. Rozhodli sme sa tieto lokality dať na stránku, pretože rumunské minerály zbierame už desať rokov a veľa zberateľov na Slovensku má tieto minerály vo svojich zbierkach. Jedná sa hlavne o lokality Baia Sprie, Baiut, Cavnic a Herja, keďže z týchto máme najviac minerálov. Ale máme nejaký materiál aj z lokality Ilba, takže aj túto lokalitku pridávame na stránku, aj keď zatiaľ z nej nemáme žiadne minerály. Časom možno pribudne aj Turt. Snažili sme sa o krátky opis týchto lokalít, či už ich histórie, geológie ale hlavne mineralógie.

 

  • Použitá literatúra: Petr Pauliš - Martin Beneš Rudní ložiska a mineralogická nalezište severního Rumunska, Lapis Nr. 7/8 Juli/Aug 96.

Lokality:

Zlatna - Stanija
Baia de Aries
bottom of page